keskiviikko 13. elokuuta 2008


Alkuperäinen teksti, jonka vastineeksi alla oleva teksti on kirjoitettu, löytyy osoitteesta:

http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/kioton-ilmastosopimus-on-pelkk%C3%A4-suuri-kupla(195988).ece


Toisin kuin Raimo Poikonen Keskisuomalaisen mielipidesivulla 10.8.2008 esitti:”… vihreät eivät näytä välittävän ko. hommasta mitään.” Vihreät ovat vuosikaudet vastustaneet ralleja. Vihreät tahtovat kuitenkin antaa tilaa myös erilaisille näkökulmille ja kokonaisvaltaiselle keskustelulle oman kriittisen ja kyseenalaistavan äänensä ohella. Järkevä toimija osaa nähdä asian myös toiselta kannalta.

Monilla henkilöautojen turvateknisillä innovaatioilla on sanottu olevan yhteys moottoriurheiluun. Moottoriurheilu siirtää joidenkin mielipiteiden mukaan suuren osan kaahailijoista mökkien hiekkateiltä ja liikenteestä harrastamaan lajiaan valvotuissa olosuhteissa. On myös otettava huomioon yksilöllisten valintavapauksien kunnioitus, joita voidaan toki rakentavasti kyseenalaistaa.

On myös osattava nähdä rallien vaikutus Jyväskylän taloudelle. Rallit tuovat tuntuvasti rahaa esimerkiksi majoitusliikkeille, kaupoille, ravintoloille, yhdistyksille ja yrityksille. Rallit nostavat Jyväskylän hetkellisesti myös kansainvälisen urheilumedian polttopisteeksi.

Toisaalta usein unohdetaan, että rallit ovat myös tuntuva menoerä Jyväskylän kaupungille. Säästöpaineissa elävän, velkaisen ja yhä velkaantuvan Jyväskylän kaupungin verotuloja käytetään huomattavasti Jyväskylän rallien tukemiseen. Kaupungin kustannukset muodostuvat mm. tapahtuman käyttöön annettavien tilojen vuokrista sekä järjestely- yms. töistä Killerin ja Lutakon alueella. Rallien järjestelykustannuksiksi vuodelle 2008 oli budjetoitu 272 300 euroa ja kumppaneilta saataviksi tuloiksi 160 000 euroa. Näin kaupungin nettomenoiksi jäisi 112 300 – riippuen toki siitä, mitä kuluihin lasketaan.

Jyväskylän kaupungin ei ole syytä sponsoroida voittoa tuottavaa kansainvälistä autourheilua. Kaupungin olettama imagohyöty suhteessa mittavaan rahalliseen panostukseen on kyseenalainen ja tukee epäekologista moottoriurheilua. Mielestämme rallin tukeminen on istiriidassa sivistys- ja kulttuurikaupungin arvojen kanssa.

Vihreät jättivät eriävän mielipiteensä Jyväskylän kaupunginvaltuustossa 31.10.2005 käsiteltyyn asiaan 166. Kyseessä oli yhteistyösopimuksen tekeminen AKK Sports oy:n kanssa rallin maailmanmestaruusosakilpailun järjestämisestä vuosina 2006-2008. Vihreät ovat myös vastustaneet moottorivenekilpailuiden lupien myöntämistä Jyväsjärvelle.

Vihreät kyseenalaistavat rallien ja koko moottoriurheilun mielekkyyden aikana, jolloin ilmasto- ja energiakysymykset ovat yksi suurimmista tulevaisuuden haasteista. Kysymys on pitkälti ihmisten asenteista. Sveitsi on esimerkiksi kieltänyt kaiken moottoriurheilun. Miksi vastaava ajatus tuntuu mahdottomalta Suomessa?

Koska rallien järjestäminen Jyväskylässä ei ole pelkästään Vihreiden mielipiteestä kiinni, on mielestäni järkevää vaikuttaa ympäristöystävällisemmän ja vastuullisemman moottoriurheilun puolesta. Vihrein moottoriurheilutapahtuma olisi sellainen, jossa ihmiset vapaaehtoisesti ymmärtäisivät olla harrastamatta ympäristöä kuormittavaa ja häiritsevää kaasuttelua. Tähän tilanteeseen on vielä matkaa, joten paras tapa edetä asiassa on mielestäni vihreiden välietappien kautta.

Vaatimalla kestävämpiä autoja, sääntötiukennuksista esimerkiksi renkaiden määriin ja kisapolttonesteen määriin voisimme saada konkreettisia parannuksia vastuullisemman ralliautoilun puolesta. Keskustelu sähköautoista sekä biopolttoaineen käytöstä kilpa-autoilussa ovat uusia keskustelunavauksia. Järjestäjät voisivat myös tehdä paljon itse kisapaikalla, kuten ohjata bussi-kuljetuksia suosituimmille erikoiskokeille ja kannustaa katsojia hyödyntämään niitä.


Touko Aalto, opiskelija ja Vihreiden kunnallisvaaliehdokas

Liity Uusi Jyväskylä tarvitsee uusia Aaltoja yhteisöön facebookissa ja olet tukemassa tärkeää arvo- ja asennevaikuttamista, jota pyrin kanavoimaan nyt kunnallisvaaliteemojen kautta. Tukeasi tarvitaan, jotta ajatuksemme saadaan kuuluviin uudessa Jyväskylässä!

keskiviikko 6. elokuuta 2008

Uusi Jyväskylä tarvitsee uutta terveysajattelua
Kunnat ovat alkaneet herätä yhä voimakkaammin huomaamaan vastuunsa asukkaiden terveyden vahvistamisesta ja sen edistämisestä. Muutos näkyy etenkin siinä, että kuntalaisten terveyden edistäminen osataan nähdä nykyisin sairaanhoitoa ja muuta korjaavaa työtä laajemmin. Mikä tärkeintä, kunnissa aletaan ymmärtää sektorirajat ylittävän yhteistyön tärkeys terveyden edistämisen kulmakivenä. Terveys ja hyvinvointi koostuvat henkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista ja aihetta on käsiteltävä kokonaisuutena.

Toisaalta askeleet laajakatseisempaan terveysajatteluun ovat jättäneet myös varjonsa. Terveyden edistämisen sokeana pisteenä kunnallisella tasolla voidaan pitää sitä, että terveysongelmien syihin ei osata riittävästi kiinnittää huomiota. Sairauksien ehkäisy ja hyvinvoinnin ylläpitäminen on edullisempaa hoitoon verrattuna ja ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon investoimalla säästetään sairaanhoidon resursseja. Ajan henki ei tue kaukokatseista terveyden edistämistä, mutta vuosien myötä kertyvä yhteiskunnallinen hyöty on kuitenkin meidän kaikkien eduksi. Kansanterveytemme tarvitsee ajatuksellista vastavallankumousta selvitäkseen tulevaisuuden terveyshaasteista.

Jatkuva terveysmoralisointi ja kaiken kieltäminen ei ole ratkaisu Suomen terveysongelmiin. On pystyttävä näkemään asiat vaihtoehtojen tarjoamisen ja kannustavaan ajattelun kautta. Kun ihmisille tarjotaan heidän omaan arkeensa sopivia ratkaisuja, jotka auttavat vahvistamaan omaa ja lähiympäristön hyvinvointia, ollaan oikeilla jäljillä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämisessä.

Kunta ja kuntalaiset tarvitsevat sirpaleisten terveysprojektien sijaan pitkäjänteistä terveystyötä, joka kuuntelee ihmisiä ja heidän arkeaan. Kunnan tulee ottaa kaikessa päätöksenteossaan huomioon kokonaisvaltainen terveysajattelu.

Kokonaisvaltaisen terveyden edistämisen keinoja ovat esimerkiksi liikunnan, kulttuurin ja yhteisöllisen toiminnan tukeminen. Hyvinvoiva kuntalainen liikkuu, harrastaa sekä toimii yhdessä muiden asukkaiden kanssa – jokainen tavallaan.

Hyvinvoiva kuntalainen selviytyy arjestaan huomattavasti paremmin, ottaa oman ja lähiympäristön hyvinvoinnin paremmin huomioon sekä säästää näin yhteiskunnan voimavaroja. Maksuton ja vapaa kaupunkitila järjestö- ja harrastustoimintaan, riittävät kuntalaisten liikuntamahdollisuudet sekä tiiviin kaupunkirakenteen lomaan jätettävät viher- ja virkistysalueet ovat esimerkkejä konkreettisista toimista, joilla lisätään kokonaisvaltaista hyvinvointia uudessa Jyväskylässä.