keskiviikko 13. toukokuuta 2009

Smart Power

Smart power

Vihreiden on alettava aktiivisesti määrittelemään käsitteitä itselleen edullisesti. Kyseessä on taistelu ihmisten ajatusmaailman rakennuspalikoista. Vihreät ovat osoittaneet olleensa aikaansa edellä ja muiden puolueiden asteittainen vihertyminen on ollut siitä hyvä esimerkki. Vihreiden on jatkettava tuolla tiellä ja siihen tarvitsemme käsitealistumisen sijaan käsitekaappauksia. Tämän vuoksi on strateginen virhe kutsua vihreitä yleispuolueeksi. Vihreä politiikka tulee ulottaa kaikille politiikan sektoreille ja osoittaa sen kautta, että emme ole pelkästään ympäristöpuolue.

Tästä nousee kysymys, mitä vihreä politiikka tarkoittaa eri politiikan sektoreilla?

Kun puhutaan ympäristöpolitiikasta, on vihreiden linja selvä. Kun puhutaan sosiaali- ja terveyspolitiikasta ja taloudesta, vihreiden linja profiloituu lähinnä yksittäisten henkilöiden kautta. Vihreiden linja keskeisissä politiikan kysymyksissä ei voi olla vain henkilöityneitä politiikan sektoreita. Jos tahdomme olla vahva ympäristöpuolue, meidän on oltava vahvoja kaikilla politiikan osa-alueilla, yhtenäisesti. Ihmisten elämän perusasioissa äänestäjä tarvitsee jonkin varmuuden siitä, mitä hän saa, kun äänestää vihreitä. Se ei ole vielä kristallisoitunut kaikilta osin.

Paras argumentti voittakoon –linjaus ei riitä, sillä paras argumentti voi tarkoittaa mitä tahansa ajasta, paikasta ja kyseisen hetken tietovarannosta riippuen; tieteen näkökulmasta sen selvittämiseen tulisi käyttää useita satoja vuosia. Äänestäjä tarvitsee luottamuksen siitä, minkälaista politiikkaa hän on äänellään tukemassa.

Tämä epämääräisyys ja politiikan hajanaisuus pitää vihreät hyvänä vaalikannatus- sekä toiseksi parhaana puolueena, koska jokainen samaistuu mieluummin vihreisiin kakkospuolueena kuin selvään ideologiseen vastakohtaan. Tämän potentiaalin varaan kannatuksen kasvua ei voi perustaa.

Jos vihreät tahtovat realisoida vaalikannatuksensa, on oltava selvä ja ääneen yhtenäisesti lausuttu vihreä visio.

”Smart power” on yksi vaihtoehto, jolla voidaan alkaa nimetä vihreiden aikaansa edellä olevaa politiikkaa, joka on taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävintä ja järkevintä. ”Smart power" kykenee löytämään vaikeisiin ja monimutkaisiin ongelmarakenteisiin luovia sekä rohkeita ratkaisuja, joita vihreät edustavat parhaimmillaan. ”Smart poweria” on älykästä vallankäyttöä, joka ottaa ihmiset huomioon parantaen samalla selkeästi luonnon asemaa yhteiskunnan merkittävänä osana, eikä ainoastaan luonnonvarojen antajana. Se havainnollistaa mielikuvien tasolla, mitä vihreät tavoittelevat. Sillä voidaan uudistaa argumentaatiopohjaa ja luoda uutta poliittista pelitilaa, joka on perinteisen pehmeän ja kovan vallan välimaastossa. ”Smart power” on vaihtoehto vastata tämän ajan ja paikan ongelmiin ja haasteisiin perinteisen "dumb poweriksi” osoittautuneen politiikan sijaan.

Tämä antaa selkeän viestin puolueen ajatuksista ja niiden pohjalta rakennettavasta vaihtoehtoisesta ja positiivisesta tulevaisuudesta, joka on kaikkien kannalta suotuisa. Emme ole eturyhmien tai vuosisatoja kestäneiden perinteiden vankeja. Vihreiden ytimessä on etsiä kokonaisvaltaisia ratkaisuja kokonaisvaltaisiin ongelmiin, josta esimerkiksi Green New Deal on loistava esimerkki.

Käsitemäärittelyn pulmana tähän mennessä on ollut riittävän uskottavan määritelmävaihtoehdon löytyminen. Vapaa-ajan korostaminen materialismin vaihtoehtona on lähellä tavoitetta, muttei uskottava. Tietyt elämäntapavalinnat ovat tämän asian ytimessä kyllä, mutta pulmana esimerkiksi vapaa-ajan korostamisessa on se, että työ on liian vahva arvo tässä yhteiskunnassa.

Tarvitaan jonkinlainen kovien arvojen muuttaminen takaisin humaaneiksi arvoiksi. Työ ja talous on muutettava takaisin ihmiseen, sivistykseen ja kulttuuriin. Talouden ja työn tulee palvella ihmistä – ei toisinpäin. Näin lisätään ihmisten yleistä hyvinvointia. Näillä arvoilla on kaikupohjaa, mutta ne eivät nykyisellään ole riittävän uskottavia. Näitä arvoja pitää rakentaa ja mielestäni "smart power" olisi yksi tapa tehdä se.

Touko Aalto, vihreiden varapuheenjohtaja- sekä eurovaaliehdokas

Ei kommentteja: